Chapter about Personas on InteractionDesign.org

The persona method has developed from being a method for IT system development to being used in many other contexts, including development of products, marketing, planning of communication, and service design. Despite the fact that the method has existed since the late 1990s, there is still no clear definition of what the method encompasses. Common understanding is that the persona is a description of a fictitious person, but whether this description is based on assumptions or data is not clear, and opinions also differ on what the persona description should cover. Furthermore, there is no agreement on the benefits of the method in the design process; the benefits are seen as ranging from increasing the focus on users and their needs, to being an effective communication tool, to having direct design influence, such as leading to better design decisions and defining the product’s feature set (Cooper, 1999; Cooper et al, 2007; Grudin & Pruitt, 2002; Long, 2009;Ma & LeRouge, 2007; Miaskiewicz & Kozar, 2011; Pruitt & Adlin, 2006).

Read more at: http://interaction-design.org/encyclopedia/personas.html

Brugen af personas hos danske virksomheder – 2012/13

En rapport om hvordan virksomheder anvender personas

Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetvørket for IT.

Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret søt af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. vøre på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til.

Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benøvnes et personasøt.

Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil anvende et nyt produkt. Disse beskrivelser kan antage mange forskellige former, de kan vøre fortøllinger, use cases, eller tidlige sketches eller prototyper. Vi vil i denne rapport kalde dem for scenarier.

Rapporten er udført af Lene Nielsen, lektor IT Universitetet, København (ITU) og forskningsassistent Kira Storgaard Nielsen, ITU.

Rapporten er skrevet på baggrund af 18 interviews med 28 personer foretaget i 13 virksomheder i december 2012 og januar 2013.